rachid.jpg

RACHID OURAMDANE

CODAworkshop

Onsdag 16. oktober

Dansens Hus, Studioscenen


Rachid Ouramdane gir oss en workshop basert på hans nåværende fascinasjon og forskningsinteresse rundt akkumulering.
I en syklisk bevegelse gjentas akkumulasjonen, en tilleggsstrategi til formene/elementene som utgjør verket. Den er ikke matematisk; den skjuler prosesser som forenkler, ved å redusere settet av kreative regler til en repetisjon av den samme gesten, og som skaper større kompleksitet, fordi det skjer en nivåendring gjennom repetisjon og varierte uttrykk – et tema i bevegelse.

Rachid Ouramdane har skapt koreografiske arbeider siden 1995. Arbeidene hans er inspirert av studier av en rekke forskjellige emner og ofte utviklet i samarbeid med filmskapere eller forfattere. Målet er å skape kunst som bidrar til pågående samfunnsdebatter og bringer poetikken i vitnesbyrdet på banen.

Rachid viser sin forestilling TORDRE på Dansens Hus