softness.jpg

INGRID BERGER MYHRE, MARIE CARRASCO, ROSA OMARSDOTTIR, SONYA LINDFORS

PRACTICE SHARING SOFTNESS AND FRICTION

18.Oktober 13.00-17.00 &

19.Oktober 11.00-15.00

KHiO


Workshop beskrivelse:

I løpet av workshopen skal vi praktisere, lytte, danse og diskutere temaer som støttende kollegiale strukturer, feministiske praksiser og myke ferdigheter. Gjennom dybdeutveksling assimilerer vi hverandres kunstneriske problemstillinger for å anta og utvikle strategier innenfor dagens koreografifelt. Vårt forslag vil være et utgangspunkt hvor målet er å bidra til en kollektiv utvekslings- og kunnskapsproduksjon.

Workshopen blir ledet av de fire nordiske koreografene Ingrid Berger Myhre, Mari Carrasco, Rosa Omarsdottir og Sonya Lindfors, som først kom sammen til kunstnerisk utveksling ved Théâtre National de Chaillot i 2018.


Gratis

For profesjonelle dansere og dansestudenter på høgskolenivå

Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO), rom: Scene 5

Sonya Lindfors viser sitt verk Noble Savage på Bærum Kulturhus 23.oktober.

Ingrid Berger Myhre deltar på The DEN - Dance Expo Norway sin pitchedag 17.oktober.