yoga.jpg

on stillness yoga, meditation and movement

CODAworkshop

Fredag 25. oktober, kl. 11:00 - 17:00

Lørdag 26. oktober, kl. 11:00 - 17:00

Søndag: 27. oktober, kl. 11:00 - 17:00

West End Studios


Våre fysiske, psykiske og kulturelle vaner er dypt knyttet sammen. Fortiden henger sammen med nåtiden. Estetiske handlinger og mønstre kommer til utrykk gjennom inernaliserte konsepter vi kan tenkte på som vaner, som er med på å skape og forme vår fortid.

Ved hjelp av yoga- og meditasjonspraksis og lære for sinnet, samt moderne dans og teori, vil vi undersøke hvordan oppvåkning/bevissthet og kreativitet kan uttrykkes i og gjennom kroppen.

En stabil yoga og meditasjonspraksis gir en smidig og sterk kropp. Konsentrasjonen og fokuset blir skjerpet, og man får en tydeligere tilstedeværelse i handlingene man utfører. Dette er noe vi mener er sentralt og overførbart til hvordan man kan jobbe i studio og på scenen. En stabilitet i kropp og sinn, kan også komme til utrykk som en klarhet og bevissthet i hvordan man uttrykker seg. Rene intensjoner i bevegelse og uttrykk vil komme tydeligere frem. Dette ser vi på som sentrale verktøy som kan brukes både på og utenfor scenen, og som vi ønsker å dele og utforske med deltagerene under denne workshopen.

Vi vil også se nærmere på hvordan fortiden og våre “røtter” har vært med på å danne våre kollektive estetiske preferanser, og hvordan de kan være med å forme våre oppfatninger og før- koreografiske handlinger.

3 dagers workshop - bindende påmelding
Pris: 300,-


Tilman O’Donnell og Kristin Brathagen har jobbet sammen i 7 år, med en interesse for grenser og overlapping i kontemplativ praksis og moderne dans.