practical.jpg

ITA O’BRIEN

PRAKTISK GRENSESETTING – WORKSHOP

24. oktober, kl. 09.00-16.00

Dansens Hus, Studioscenen


Vi forholder oss til andre mennesker på daglig basis i jobb og i hverdag, og ofte står vi ovenfor situasjoner der grenser utprøves. Det er menneskelig å teste grenser, ens egne og andres. Så hvordan tar vi eierskap og forholder oss til dem? I scenekunstbransjen er grensene tidvis enda vagere enn utenfor arbeidssituasjon. Som en del av yrket arbeider vi ofte med intimsituasjoner både kroppslig og emosjonelt, og intensjoner er ikke alltid like forståelig. Derfor trenger disse grensene kanskje litt ekstra oppmerksomhet. På denne Workshopen vil Ita O`Brien gi en praktisk innføring i sine INTIMACY ON SET GUIDELINES og det hun anser som «best practice» når man i arbeidssituasjon tar del i intime situasjoner, simulerte sexscener og nakenhet.

Et Langt Liv i Scenekunsten - nettverk for erfaringsutveksling og kompetanse, inviterer til seminar og workshop med fokus på det rettslige og psykologiske samt praktisk håndtering når det gjelder grensesetting. Forstå dine rettigheter og bli kjent med situasjoner og reaksjonsmønstre og hvordan de kan håndteres av deg selv og de rundt deg.

Se film om Itas arbeid: https://vimeo.com/298289741

Dagsplan:

09:00: Velkommen
09:05: Ita O`Brien del 1
12.00: lunch
12:30: Ita O`Brien del 2
16.00: Takk for i dag

Pris: kr. 650,-
Max antall deltager: 10 deltagere
Påmelding: Søk plass ved å sende en mail med oppdatert CV til henriette@musikkteaterforum.no
Kriterier: Ung/erfaren/senior proff scenekunstner
Forberedelse: Ingen
Ta med: Mykt tøy. Notatbok og penn.
Form: Foredrag, plenum øvelser.
Formål: Økt oppmerksomhet om intimgrenser i arbeidslivet spesielt og privatlivet generelt.
Mål: Styrke bevisstgjøring og gi eierskap til egne og andres grenser i en arbeidssituasjon.

ITA O’BRIEN

Britiske Ita O`Brien har gjennom et langt liv i film, tv og teater sett behovet for klare retningslinjer for intimitet i arbeidssituasjon. De siste fem årene har hun arbeidet for å inkorporere sine INTIMACY ON SET GUIDELINES i britisk og internasjonal film, TV og teater, med det mål å skape forutsigbare og trygge arbeidsforhold for både utøver, regissør og produksjonsteam. Ita O´Brien er intimkoordinator og bevegelsesinstruktør for film, TV og teater. De siste fem årene har Ita O´Brien jobbet med å utvikle beste praksis når man jobber intimt, med scener av seksuell karakter og nakenhet på film, TV og teater – «Retningslinjer for intimitet på settet». Ita er en foregangskvinne i rollen som intimkoordinator, som nå blir stadig mer brukt av ledende produksjonshus, inkludert HBO, Netflix og BBC.

Itas arbeid er bredt dekket i media, blant annet av the Guardian, The New York Times, The Telegraph, The Irish Times, Cosmopolitan, Teh Evening Standard, The Stage, The Sunday Times, BBC, NBC, Radio New Zealand, ABC og RTE. Ita etablerte Intamicay on Set for å gi bransjen tilgang til profesjonelle intimitetskoordinatorer. Et samarbeid mellom Balansekunst og nettverket Et Langt Liv i Scenekunsten.

Les mer på: https://www.itaobrien.com