Work in Progress - Ingrid Berger Myhre

Ingrid Berger Myhre er en norsk dansekunstner med base i Brussel. Hennes kunstneriske prosjekt dreier seg om literacy i dans, og spør hvordan vi leser - snarere enn bare å se - dans. Hennes neste stykke IN ANDRE ORD er et spill der fire utøvere parafraserer hverandres dans. Ved å bruke syntaks og retoriske enheter lånt fra språk som komposisjonsverktøy, balanserer ytelsen upretensiøs mellom formell sansegjennomføring og illusjoner om mening.

https://www.ingridbergermyhre.com