Untaming tradition bilde.JPG

UNTAMING TRADITION

Seminar

20. oktober, kl. 13.00-18.30

Riksscenen

 

13.00 - 14.30: INTIMSCENEN, Riksscenen

Hva er identitetspolitikk i et personlig kunstnerskap? Hvordan oppleves personlige kunstneres interesser i forhold til en større samfunnskontekst?

Gjesteprogrammørene for Untaming tradition Elle Sofe Sara, Moia Habib og Sudesh Adhana har invitert inn andre kunstnere til å dele sine kunsternskap gjennom korte presentasjoner og samtale rundt tematikken identitispolitkk i relasjon til samfunnnet rundt.

Moderator Melanie Fieldseth leder an denne intime samtalen med kunstnerne Sajan Mani, Geir Tore Holm, Jassem Hindi, og Mia Habib.  Formatet er en sirkel med der alle deltakere er invitert til å dele sine perspektiver.

Moderator Melanie Fieldseth har hovedfag i teatervitenskap fra Universitetet i Bergen og jobber som dramaturg og forfatter.

17.00 - 18.30: FOAJEE, Riksscenen

Gjesteprogrammørene Elle Sofie Sara og Sudesh Adhana er i samtale med moderator Hannah Helseth om samfunnsutfordringer rundt vold. Dette blir diskutert i relasjon til Elle Sofe Saras ‘work in progress’  ‘Juohke nubbi’  og Untamed Donkeys av Sudesh Adhana. Stykkene vises som del av Untaming tradition 20.okt

Moderator Hannah Helseth er en norsk sosiolog, forfatter, redaktør og dramatiker. Hun er ansvarlig redaktør for Nytt Norsk Tidsskrift fra 2018. 

Hvordan kan prosessen med å «utemme» tradisjonen åpne opp for friheten til å ta valg? Valg for de samfunnene, fellesskapene og den fremtiden vi ønsker å skape. En prosess hvor man utfordrer tradisjonen gjennom å stille spørsmål, omforme den eller betrakte den på avstand.

Dette seminarprogrammet arrangeres som en del av heldagsopplevelsen ’Untaming Tradition’ med gjestekuratorene Elle Sofe Sara, Mia Habib & Sudesh Adhana.