THE DEN - Dance Expo Norway

The DEN – Dance Expo Norway er et bransjetreff for dansefeltet, arrangører og produsenter innen dansekunst. Prosjektet varer i tre år og sprer seg over store deler av landet. The DEN tilbyr seminarer og kompetanseheving for det frie dansefeltets produsenter og produserende kunstnere. Seminarrekken løper over tre år, dekker store deler av landet og kan følges som et helhetlig faglig løp eller som enkelt treff der man har anledning. De som følger hele rekken vil motta kursbevis ved fullført kursrekke i 2021.

Arrangørene bak The DEN utgjør store deler av dansefeltet i Norge og er et målrettet tiltak for å styrke bransjen og gi visningsmuligheter for dansekunstnere i Norge.


HVA VI ØNSKER Å OPPNÅ

The Den ønsker å bidra til dansefeltet gjennom tre mål

  • Møteplass. Å tilby et sted for dialog, utveksling og nye muligheter på kryss av dansemiljøet både nasjonalt og internasjonalt

  • Visningsarena for norsk dans. En plattform der dansekunstnere med base i Norge kan vise sine verk for internasjonale arrangører og produsenter

  • Seminarer og kunnskapsutvikling. Å tilby et omfattende, treårig faglig program for produsenter innen det frie dansefeltet og selvproduserende dansekunstnere.

Seminarrekken tilbyr kurs, foredrag, kunnskapsutveksling og kollegial utvikling. Gjennom kursrekken på tre år vil man gå gjennom temaer fra en produsents ståsted innen:

  • Ledelse

  • Kunstnerisk kontekst og dansehistorie

  • Idéutvikling og produksjon

  • Administrasjon, herunder økonomi, rettigheter, avtaleverk m.m.

Innholdet i kursrekken utvikles i tett dialog med produsenter fra det frie dansefeltet, arrangørstedene og faglig kompetanse fra Scenekunstproduksjonsavdelingen ved Stockholms Dramatiska Högskola.


2019

Aktiviteten er en del av #codadancefest19 og består av:

17. oktober
Pitche dag og arbeidsvisninger av norske dansekunstnere for arrangører fra inn og utland.

16.-18. oktober
Produsentdager med seminar, foredrag, workshops og utvekslinger for produsenter og produserende kunstnere..

Se hele programmet og meld deg på HER

2020

Fem forskjellige dansefestivaler vil arrangere produsentdager med forskjellige temaer:

April: Multiplié Dansefestival i Trondheim

Juni: Kortreist Dansefestival på Inderøy

Juli: Ravnedans i Kristiansand

Oktober: Oktoberdans i Bergen

November: Barents Dansefestival i Hammerfest

2021

En større visningsplattform for dansekunst i Norge og tre dagers produsentseminarer i oktober under CODA Oslo International Dance Festival 2021.


Samarbeidspartnere

Presenteres i samarbeid mellom CODA Oslo International Dance Festival, Black Box teater, Bærum Kulturhus, Dansens Hus, Den Norske Opera & Ballett, Performing Arts Hub Norway, Oktoberdans, Ravnedans, Dansefestival Barents, Kortreist Dansefestival, Multiplié Dansefestival, Kunsthøgskolen i Oslo og Stockholms Dramatiska Högskola.

Støttet av Kulturrådet – Kreativ Næring og Oslo kommune.