THE DEN - DANCE EXPO NORWAY

The DEN – Dance Expo Norway er et bransjetreff for dansefeltet, arrangører og produsenter innen dansekunst. Prosjektet varer i tre år og sprer seg over store deler av landet. The DEN tilbyr

Produsentdager med seminarer og kompetanseheving rettet mot det frie dansefeltets produsenter og produserende kunstnere.  Seminarrekken løper over tre år og store deler av landet.  Seminarrekken kan følges som et helhetlig faglig løp eller nytes som enkelt treff der man har anledning. De som følger hele rekken av produsentdagene vil motta kursbevis ved fullført kursrekke i 2021.

Pitch og visningsmuligheter for kunstnere med base i Norge, for arrangører fra inn og utland

Arrangørene bak The DEN utgjør store deler av dansefeltet i Norge og er et målrettet tiltak for å styrke bransjen selv samt visningsmulighetene for dansekunst i Norge.


HVA VI ØNSKER Å OPPNÅ

The Den ønsker å bidra til dansefeltet gjennom tre mål

MÅL 1 : Å være en møteplass. Å tilby et sted for dialog, utveksling og nye muligheter på kryss av dansemiljøet både nasjonalt og internasjonalt

MÅL 2 : Å være en visningsarena for dans for arrangører. En plattform der dansekunstnere med base i Norge kan vise sine verk for internasjonale arrangører og produsenter

MÅL 3 : Seminarer og kunnskapsutvikling. Å tilby et omfattende, treårig faglig program for produsenter innen det frie dansefeltet og selvproduserende dansekunstnere.

Seminarrekken tilbyr kurs, foredrag, kunnskapsutveksling og kollegial utvikling. Gjennom kursrekken på tre år vil man gå gjennom temaer fra en produsents ståsted innen

-ledelse

-kunstnerisk kontekst og dansehistorie

-idéutvikling og produksjon

-administrasjon, herunder økonomi, rettigheter, avtaleverk m.m.

Innholdet i kursrekken utvikles i tett dialog med produsenter i det frie dansefeltet, arrangørstedene og faglig kompetanse fra Scenekunstproduksjonsavdelingen ved Stockholms Dramatiska Högskola

Aktivitet

2019

Aktiviteten ligger i forbindelse med codadancefest 2019 og består av

17.10 Pitche dag og arbeidsvisninger for arrangører fra inn og utland

16.10 til 18.10 Produsentdager med seminar, foredrag, workshops og utvekslinger for produsenter og produserende kunstnere innen dans.

Se hele programmet og meld deg på HER

2020

Fem forskjellige dansefestivaler vil arrangere produsentdager med forskjellige temaer:

April: Multiplié Dansefestival i Trondheim

Juni: Kortreis Dansefestival på Inderøy

Juli: Ravnedans i Kristiansand

Oktober: Oktoberdans i Bergen

November: Barents Dansefestival i Hammerfest

2021

En større visningsplattform for dansekunst i Norge og tre dagers produsentseminarer i oktober i Oslo under CODA Oslo International Dance Festival 2021


Samarbeidspartnere

Presenteres i samarbeid mellom CODA Oslo International Dance Festival, Black Box teater, Bærum Kulturhus, Dansens Hus, Den Norske Opera & Ballett, Performing Arts Hub Norway, Oktoberdans, Ravnedans, Dansefestival Barents, Kortreist Dansefestival, Multiplié Dansefestival, Kunsthøgskolen i Oslo og Stockholms Dramatiska Högskola.

Støttet av Kulturrådet – Kreativ Næring og Oslo kommune.