Kunst som politikk
Oct
19
11:00 AM11:00

Kunst som politikk

Rachid Ouramdane og Shanti Brahmachari diskuterer skapende prosesser for og med ungdom, og maktforhold i scenekunsten. Seminaret er en del av TekstLab Festival 16.–20. oktober og arrangeres i samarbeid med CODA Oslo International Dance Festival.

View Event →
Dans i offentlig rom
Oct
21
3:00 PM15:00

Dans i offentlig rom

Basert på improvisasjon og bevegelser som lett kan gjenkjennes av et publikum skal forestillingene «Hands On/Off» av Kristine Kirsebom, «If One Keeps Walking» av Hagit Yakira og «(Un)touched» av Angela Woodhouse foregå i det offentlige rom. Alle tre forestillingene bruker nærhet, berøring, blikk og engasjement for å gjøre publikum til mer enn en passivdeltager.

View Event →
The importance of identity in art
Oct
25
9:00 AM09:00

The importance of identity in art

KOREOGRAFI er en antologi bestående av tekster skrevet av kunstnere som er aktive på danse- og koreografifeltet i de nordiske landene. Det er initiert og redigert av Venke Marie Sortland, Ann-Christin Kongsness og Solveig Styve Holte. Det er også en pågående serie samtaler hvor problemstillinger fra tekstene i antologien blir aktivert og diskutert live.

View Event →
Practical Copyright in Dance
Oct
26
12:00 PM12:00

Practical Copyright in Dance

Hvilke rettigheter har du som utøvende kunstner/medskaper i et verk? I dette kurset får du førstehånds opplæring i opphavsrett og utøververns eventuelle eierskap hva angår forestillinger. Dere får også innblikk i hvordan dere skal sikre at slike rettigheter ivaretas i kontraktene.

View Event →
Practical Copyright in Dance
Oct
27
3:00 PM15:00

Practical Copyright in Dance

Hvilke rettigheter har du som utøvende kunstner/medskaper i et verk? I dette kurset får du førstehånds opplæring i opphavsrett og utøververns eventuelle eierskap hva angår forestillinger. Dere får også innblikk i hvordan dere skal sikre at slike rettigheter ivaretas i kontraktene.

View Event →