THE DEN-DANCE EXPO NORWAY

PRODUSENTDAGENE 2019-2021

Produsentdagene er et treårig løp med seminarer, kurs og foredrag. I løpet av de tre årene vil du få anledning til å utvikle deg som produsent, bygge nettverk og bidra til utvikling av et tettere kollegialt samhold blant dansekunstprodusenter i det frie feltet.

De som fullfører hele kursrekken vil motta et kursbevis ved endt kursrekke i 2021.

Gjennom tre år med produsentdager vil seminarrekken gå gjennom:

1.        Kunstnerisk idéutvikling og produksjon

2.      Kunstfaglig kontekst og historie 

3.      Ledelse 

4.      Administrasjon 

CODA Oslo International Dance Festival og festivalene som skal arrangere den enkelte samling. Faglig rådgivning ved PeO Sander.

For mer informasjon om kursrekken ta kontakt med Frances Genoro Huby

frances@codadancefest.no

Presenteres i samarbeid mellom CODA Oslo International Dance Festival, Black Box teater, Bærum Kulturhus, Dansens Hus, Den Norske Opera & Ballett, Performing Arts Hub Norway, Oktoberdans, Ravnedans, Dansefestival Barents, Kortreist Dansefestival og Multiplié Dansefestival, Kunsthøgskolen i Oslo og Stockholms Dramatiska Högskola.

Støttet av Kulturrådet – Kreativ Næring og Oslo kommune.