Mia_h_nd_solo_2.jpg

Missing in Action (M.I.A.)

Mia Habib Productions

21. oktober 20.00

Varighet 50 min

Scenehuset


«Habibs solo viser konfliktens kropp, delt mellom oppgitthet og ydmykhet på den ene siden og styrke og pågangsmot på den andre» (om Missing In Action, Melanie Fieldseth, Bergens Tidende, 2006).

Missing in Action sammenstiller bildene av kroppen som terrorist/fremmed/undertrykt for å vise fryktens menneskelige ansikt, og antyder at et menneske er mye mer en summen av de ideene og forestillingene man mener hun/han representerer.

Soloens historie har blitt en sentral del av verket i seg selv. Den har blitt fremført i en rekke ulike kontekster: en kirke, et okkupert hus, PKK-geriljaen, Israel, Tyrkia, Madagaskar og Norden. Missing in Action returnerer nå til Scenehuset, hvor den opprinnelig ble skapt for 14 år siden.

Soloen presenteres som en del av kurateringen for Untaming Tradition-programmet fra gjestekuratorene på Riksscenen.


Kreditter

Utøver Mia Habib

Kostyme Mia Habib

Lys IngerJohanne Byhring

Foto Petter Goldstine

Koreografisk konsulent Ingunn Rimestad

Musikk “habibi”, funk from the favela Cidade de Deus, Shabak.

Produsert av Dansens Hus (2005)

Gjenopptakelse Mia Habib Productions (2005) med støtte av Kulturrådet