The Den - Haugen Produksjoner

Vi trenger hverandre til å forstå og oppleve oss selv i verden. Fem særskilte dansere har fått oppgaven med å grave i sine egne personlige historier, med hjelp fra skinnende søppelbøtter. Haugen Produksjoner tar publikum på en reise - ut av teaterrommet og til virkelighet, en realitet som også kan være poetisk og fylt med bevegelse.

Se mer info www.haugenproduksjoner.no

Om Haugen Produksjoner

Haugen Produksjoner ble stiftet i 2003 av søstrene og dansekunstnerne Anne Katrine og Liv Hanne Haugen i forbindelse med deres første felles forestillingen «Søstre» og har siden det skapt jevnlig nye forestillinger som har turnert både i Norge og internasjonalt. De lager forestillinger både for scenerommet og site specific. Misjonen er å berike folks liv med inspirerende forestillinger som utforsker kunsten å leve gjennom dans, tekst, stillhet og lyd. 

Kompaniet jobber med arbeidsprosesser som inkluderer og sidestiller, med begrep som ‘immersiv teater’, kryss-pollinering, ‘devising’ scenekunst og med friksjoner mellom dokumentarisme og fiksjon, det private og det universelle, det folkelige og det eksperimentelle, det lokale og det internasjonale. Inkluderende arbeidsprosesser og nære samarbeider ofte på tvers av sjangre og nasjonaliteter er viktige strukturer som sikrer stadig nye bevegelser og uttrykk. Et ønske om å være underveis, sammen med nysgjerrighet og interesse for å fange opp det som til enhver tid rører seg her og nå, er den viktigste motivasjonen for Haugen Produksjoners arbeid og dansekunst.

Anne Katrine Haugen, dansekunstner/utøver, basert i Tromsø Utdannelse fra London Studio Center (1987-89) og London Contemporary Dance School (1989-91). Hun arbeidet med den nederlandske koreografen Angelika Oei i alle hennes produksjoner og dansefilmer fra 1991-98 som ble vist og turnert i hele Europa, Canada og USA. Jobbet med Stellaris DansTeater 1998-03. Stiftet Haugen Produksjoner i 2003 med Liv Hanne Haugen og lagd forestillingene Søstre (03), Ulv i Skoen, (06), Joik (09,) Frø Frø Frø(10) og vandreforestillingene Mátki/Reisen (07-11), ForDetteErDetVerdt, dansedikt (12), HomeMade (13), Tygg! (13), Søstre 11 år etter (14-17), PUST (17) produsent/veileder, Digging into my magnificent trashbin I´m searching for my life (18).Var med å stifte RadArt i 2004 og medlem i FNND og Noda. Anne Katrine mottok 3- årig arbeidsstipend (SKS) i 2014. Anne Katrine gjør forestillinger både for scenerommet og stedspesifikt; forestillinger ute i naturen, i hjemmet, på restaurant. Hun bruker dokumentarisme, immersive og interaktivtet i forestillingene sine, og alle forestillingene er devising theater, cross over med bruk av; tekst, film, installasjon og dans.