Behandlingsansvarlig

Festivaldirektør og kunstnerisk leder Stine Nilsen har øverste ansvar for alle personopplysninger knyttet til virksomhetens informasjons og kommunikasjonsinnhold. Behandlingsansvaret delegeres til

kommunikasjonsmedarbeidere og annen stab som jobber med dette arbeidsfeltet. Administrasjonssjef har øverste ansvar for alle personopplysninger knyttet til virksomhetens produksjons og avtale aktivitet. Behandlingsansvaret delegeres til prosjektmedarbeidere, produsenter og stab som jobber med dette arbeidsfeltet.

Personopplysninger som lagres

For ansatte lagres

 • Navn

 • Adresse

 • Statsborgerskap

 • Fødselsnummer

 • Kontonummer

For publikummere lagrer CODA

 • epost

 • navn

For personer som melder seg på nyhetsbrev lagres

 • epost

 • navn

For personer som er registrert på en av CODAs invitasjonslister lagres

 • navn

 • profesjon

 • tittel

 • epost

 • arbeidssted

Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg.

Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon, SMS og postutsendelser.

Grunnlaget for behandlingen Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtaler. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens

artikkel Art 6 (b).

Der du har samtykket til det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

For ansatte lagrer vi informasjon for å Oppfyllelse av avtale (Art 6 (b))Oppfylle rettslig forpliktelse (Art 6 (c) jf. aml.)

Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt på våre nettsider i forbindelse med ditt kjøp. For inviterte gjester lagres kontaktinformasjon som fins i offentlige registre.

Der du kjøper gjennom våre samarbeidspartneres billettkjøpsystemer gjelder deres lagrings policyer.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt kjøp lagres inntil du ber om å bli slettet.

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Personvernombud

Vi har et personvernombud, Administrasjonssjef Live Rosenvinge Jackson, som påser at personopplysningslovens regler om behandling av personopplysninger blir fulgt.

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser:

info@codadancefest.no

CODA Oslo International Dance Festival

Vulkan 1, 0182 Oslo