Diverse Nordic Voices Choreographic Initiative

STYRKING AV KUNSTNERISK MANGFOLD OG KUNSTNERISKE STEMMER

Dette toårige mentorprogrammet ble satt i gang for å skape større mangfold på dansefeltet. Ikke minst ønsker vi å støtte dansekunstnere med varierende fysisk utgangspunkt, bakgrunner og erfaring i å utvikle sine kunstneriske ferdigheter. Dette samarbeidet mellom Dansens Hus StockholmIceland Dance Companyog CODA Oslo International Dance Festival startet i Reykjavik i 2018 i vil fortsette frem til 2020. 

For mer informasjon se diversenordicvoices.com


The artists