Bossano Residence - Internasjonal koreografiutveksling

Et samarbeid mellom Operastate CSC og CODA Oslo International Dance festival

CODA ØNSKER Å BIDRA TIL KOREOGRAFIUTVIKLING FOR NORSKE KUNSTNERE MED SPESIFIKT FOKUS PÅ INTERNASJONAL UTVEKSLING. DETTE GJØR VI GJENNOM Å TILBY EN RESIDENS UTENFOR NORGE. VI TROR AT MULIGHETEN TIL Å JOBBE BORTE FRA KJENTE OMGIVELSER, MED VISNING OG RESPONS FRA LOKALE GRUPPER KAN GI VERDIFULL TID FOR UTFORSKING OG REFLEKSJON OM EGET ARBEID.  I DET LANGE LØP BIDRAR DETTE TIL KUNST AV HØY KVALITET.

Kunstneren - Inés Belli

CODA Oslo International Dance Festival hadde ved åpningen av festivalen blant annet Inés Belli på programslippet i 2017. Den unge koreografen gjorde performance verket A (nother Feminist) Manifesto og har i senere tid opptrådt ved Koreografilaboratoriet på Dansens Hus. I 2018 inngikk vi et samarbeid med Operaestate CSC, et koreografiutviklingsprogram for internasjonale kunstnere i Italia. Dette er en del av CODA´s strategi for å bidra til i utviklingen av norske dansekunstnere, introdusere verden til Norge og vice versa. 

«Det blir fint å kunne tenke, skrive, danse og fokusere energien min på nye omgivelser. Jeg ser fram til å lande prosessen jeg kommer ut av, og til å starte med reserch og idéutvikling til nye prosjekter!». Inés Belli