lady.jpg

KUNST SOM POLITIKK

Oktober 19, 2019 - 11:00-13:00

Sentralen, Oslo


Rachid Ouramdane og Shanti Brahmachari diskuterer skapende prosesser for og med ungdom, og maktforhold i scenekunsten. Seminaret er en del av TekstLab Festival 16.–20. oktober og arrangeres i samarbeid med CODA Oslo International Dance Festival.

www.tekstlab.com

Sentralen, P1