Styret i stiftelsen

Styreleder
Torger Ødegaard, rådmann Hole kommune
 

Nestleder
Helge Skansen, Daglig leder/CEO, Riksscenen
 

Medlemmer 
Lars Jacob Holm, danser/skuespiller
Pernille Bønkan, danser/yogainstruktør
 

Varamedlemmer 
Guri Glans, utøver/kunstnerisk leder
Torkel Rønold Bråthen, dansekunstner/seniorrådgiver ved Riksarkivet
Eivind Bryne, Advokatfirmaet Forte DA, partner