CODA Oslo International Dance Festival

CODA har som formål å styrke dansekunsten i Norge ved å presentere et mangfold innenfor nasjonal og internasjonal samtidsdans gjennom en dansefestival på høyt kunstnerisk nivå.

Festivalen ønsker å bidra til utviklingen av norsk dans gjennom forestillinger, kursvirksomhet, workshops, seminarer og arrangementer, og skal rette søkelyset mot Oslo og Norge som internasjonal arena for samtidsdans.

CODA Oslo International Dance Festival ble opprettet som en stiftelse våren 2001 og arrangerte sin første festival høsten 2002. Fra 2005 gikk festivalen over til en biennale.

Siden 2002 har CODA gjort et mangfold av nasjonal og internasjonal dansekunst tilgjengelig for nye publikummere i Osloregionen, og i år er det siste gang festivalen ledes av medstifter og kunstnerisk leder Lise Nordal. Vi er en festival med en lang og sterk historie, og vi står nå på terskelen av en ny æra. Derfor har vi i årets program lagt vekt på å utforske begrepene time & sharing (tid og deling).
Les mer her om årets CODA festival

Den ellevte festivalen finner sted 17. - 28. oktober. Her er en liten forsmak av CODA 2017: