Digital- og kommunikasjonskoordinator

Ledig korttidsengasjement 

CODA Oslo International Dance Festival er en av Nordens største dansefestivaler. Festivalen har som formål å styrke dansekunsten nasjonalt ved å presentere et mangfold innen norsk og internasjonal dansekunst på et høyt kunstnerisk nivå. CODA ønsker å bidra til utviklingen av norsk dans gjennom forestillinger, kursvirksomhet og seminarer, og skal rette søkelyset mot Oslo og Norge som arena for samtidsdans. Les mer om CODA på www.codadancefest.no


CODA søker en dyktig og engasjert digital- og kommunikasjonskoordinator (engasjement), som skal bidra til å utvikle og synliggjøre CODA festivalen og våre arrangementer. Engasjementet i 50% er ledig fra 15.4 til 30.6.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge og utarbeide kommunikasjonsaktiviteter og markedsstunt
 • Publikasjoner i digitale flater som bl.a. innebærer oppdatering av festivalens hjemmesider, nyhetsbrev og sosiale medier
 • Publikasjoner som flyers, informasjonsbrosjyrer og annet PR materiell
 • Pressearbeid, herunder oppfølging av norsk presse
   

Ønskete kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning og erfaring fra tilsvarende virksomhet
 • Kunnskap rundt design, bilderedigering og videoproduksjon er en fordel
 • Praktisk sans, nøyaktighet og god gjennomføringsevne
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne, både i norsk og engels
   

Personlige egenskaper

 • Idérik, engasjert og utadvendt
 • Selvstendig
 • Fleksibel
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Gjennomføringsevne
   

Vi tilbyr

 • Trivelig arbeidsmiljø i en av Nordens største dansefestivaler, med kontorer på Dansens Hus. CODA er en liten organisasjon med hyggelig mennesker og et kreativt, dynamisk miljø.
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gratis billett til danseforestillinger i hele engasjementsperioden
 • Subsidiert lunsj
 • Lønn etter avtale
   

CODA ønsker at festivalens arbeidskraft skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. CODA legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Skriftlig søknad og CV sendes post@codadancefest.no. Søknadsfrist: 28.02.2018

Ved spørsmål kontakt med administrasjonssjef Live Rosenvinge Jackson, mobil: 93864796, live@codadancefest.no