Audition til CODAfest19

Wide fullsizeoutput 2a2

Audition til et spennende improvisasjonsprosjekt med Kathrine Kirsebom og CODA for å lage duetter i nær relasjon til publikum.

Coda Impro 2019 – «Hands on/off»

Forestillingen tematiserer berøring i det offentlige rommet, og inviterer publikums engasjement med som en sentral aktør i det kunstneriske prosjektet. Danserne vil arbeide med improviserte duetter som på hvert sitt vis belyser og utforsker berøring og fysisk kontakt. Hva tillates i det offentlige rommet? Hva slags relasjoner og historier oppstår? Hva og hvorfor er det viktig å tematisere berøring? Duettene vil plasseres ulike steder på ulike tider i løpet av festivalperioden og skape et nært danserisk rom i det store offentlige rommet. Det vil også utforskes ulike publikumsstrategier for på den måten å relatere til publikum som en aktiv del av konseptet.

Det søkes tilsammen etter 10 dansere av ulik alder som har scenisk erfaring med:

Kontaktimprovisasjon
Improvisasjon
Stedsspesifikt arbeid
Danserne må kunne arbeide selvstendig og utforskende. Både prosess og ferdig forestilling vil være en pågående improvisasjon og danserne må helst ha en særegen interesse for og erfaring fra et lignende type arbeid.

Søknad sendes innen 1. august 2018 med CV og motivasjonstekst på ett avsnitt.

Generell informasjon

Alle aktuelle kandidater inviteres til workshop hvor det arbeides med kontaktimpro og videre inn i komposisjon for å utforske og belyse tematikken.

Katrine Kirsebom er en erfaren dansekunstner og koreograf som har arbeidet i en årrekke med scenisk improvisasjon og har vært kunstnerisk ansvarlig for deler av CODA Impro siden 2007.

Prøver vil legges til en helg våren og høsten 2019, og hele uke 40 2019. Det er planlagt 4-6 visninger  i løpet av CODA festivalen 2019, i tidsrommet 12.-27. oktober.

Det tas forbehold om innvilget prosjektstøtte. Endelig avklaring på i gangsettelse vil komme i januar 2019. Vi dekker ikke reise og opphold. 

Praktisk informasjon 

Dato  19. august 2018 – kl. 12.00-16.00
Sted   Den Norske Opera & Ballett
Søknadsfrist 1. august 2018 med CV og motivasjonstekst på ett avsnitt.

Søknad sendes til: katrinekirsebom@outlook.com og info@codadancefest.no NB! Send påmelding til begge e-postadresser!

CODA ønsker at festivalen skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke audition uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. CODA legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Klikk «Last ned» for å hente fullversjon av bildet.