PeO Sander

Kristin Skiftun

Live Rosenvinge Jackson

Rudi S. Jensen

Produsentdag: KreativLab

I forbindelse med KreativLab vil produsenter ved de ni regionale kompetansesentrene for dans møtes for kompetanseheving innenfor feltet.

Dette er et ledd i CODAs strategi for å stimulere scenekunstfeltet og dans over hele landet.

Samlingen er i samarbeid med Bærum Kulturhus og holdes den 1. oktober.

Seminaret skal gi produsentene mulighet til å utveklse tanker og arbeidsmetoder for å styrke feltet. Alle deltagerne vil få mulighet til å dele sine erfaringer med hensyn til arbeid med lokale kunstnere i sine regioner. 

Vi har fått inn erfarne produsenter og personer med nærhet til scenekunstfeltet som alle skal lede egne deler av seminaret.

PeO Sander - Stockholms konstnärliga högskola

Lektor i Scenkonstproduktion på Stockholms konstnärliga högskola. 

Har mångårig erfarenhet av att arbeta i olika scenkonstmiljöer. Som producent i produktioner och projekt, konsult i trettiotalet scenkonstorganisationer och i varierande utbildningsmiljöer.

PeO snakker om, og holder workshop i, "Produsentens utvikling gjennom et livsløp"

Kristin Skiftun - Dansens hus

Produksjonsleder på Dansens hus. Jobber også som frilans produsent/produksjonsleder/inspisient.

Bakgrunn fra 13 år i teaterinstitusjonene. Har siden 2010 jobbet primært i det frie scenekunstfeltet. Begynte å jobbe på Dansens hus i 2012.

Har en valgt spisskompetanse på inspisientfunksjonen i møte med produsentrollen, og en særlig interesse for institusjonens møte med det frie feltet.

Kristin skal snakke om: Rollen som mulighetsskaper av en kunstnerisk idé

Live Rosenvinge Jackson - CODA Oslo International Dance Festival

Live Rosenvinge Jackson er administrasjonssjef i CODA. Som produsent har hun jobbet med kompanier i Norge og England, og i 2011 ble hun ansatt som NoDas første fagkonsulent. 

Som produsent har hun fulgt opp en rekke prosjekter fra idéutvikling og strategisk planlegging, til produksjon og turneer. I CODA jobber hun
tett med festivaldirektør og kunstnerisk leder i programarbeidet, planlegging og gjennomføring av festivalen, samt utvikling av organisasjonen.

Live leder fellessamtalene og skal snakke om næringsutvikling i kunstfeltet

Rudi S. Jensen - Skuespiller- og danseralliansen

Rudi jobber som fagkonsulent i S-&D-alliansen.

Han har bred erfaring og formalkompetanse fra både det kunstfaglige og det økonomisk-administrative feltet. Rudi har regiutdannelse fra ESAC i Brussel, BA fra Akademi for Scenekunst, og en BA som Markedsøkonom fra Handelshøyskolen BI.

Skotheim Jensen sitter i Fagutvalget for tilskuddordningen SPENN og i Kunstnerisk råd ved Østfold kulturutvikling. Tidligere har han innehatt verv som styremedlem ved Dansekunst i Østfold og Økonomiansvarlig i Linjestyret ved BI.

Rudi snakker om nasjonale ordninger for støtte av kunstnerisk virke: SKUDA.