© Invisible Movement/Samasthiti Studio

© Invisible Movement/Samasthiti Studio

© Invisible Movement/Samasthiti Studio

Workshop - Ashtanga Vinyasa Yoga - David Roche

David Roche (US)

Det er en stor glede og ære at David Roche kommer tilbake til CODA.

David’s workshop tar for seg  Ashtanga Yoga i tradisjonen av Sri K. Pattabhi Jois.
Gjennom bruk av imaginære bilder og utforskning av anti-gravitasjons løft i kroppen, hjelpes utøveren til å finne en effektiv bruk av pust på et høyere nivå av bevissthet, rytme, balanse og flyt i utførelsen av asanas.

David Roche har studert og undervist bevegelse i 47 år. Undervisningen inneholder ulike metoder og praksis fra egne erfaringer som danser, koreograf, artist og yogi.


Nivået på workshopen er tilpasset de som har trent Ashtanga Yoga i seks måneder og som har ferdigheter opp til marichyasana B. (De med høyere ferdighetsnivå er selvfølgelig velkommen).

Thumb puro logo jpeg

Thumb proda logo svart

Thumb skuda logo web andre horisontal  3