#NÅRDANSENSTOPPER

CODA Oslo International Dance Festival stiller seg bak og støtter dette viktige oppropet. Vi krever nulltoleranse for diskriminering, seksuelle overgrep, trakassering og vold.

Vi ønsker for alle et trygt og utviklende miljø rundt samtlige forestillinger og workshops. Vi tenker nøye igjennom våre programvalg og jobber konkret med å skape samarbeid som fremmer en jevnere maktbalanse mellom kvinner og menn, minoritet og majoritet, normer og nye uttrykk.

Som festival er CODA en virksomhet med stort frivillig apparat, flere deltidsengasjementer og praksisplasser. Dette er grupper som kan være særlig utsatt.  

CODA har nulltoleranse for diskriminering og vil tydeliggjøre hva vi mener med dette og hvordan den enkelte kan varsle i våre avtaler for ansatte, praksisstudenter og tilknyttede kunstnere, samt i våre håndbøker for frivillige som deltar i festivalen.
 

Les mer i noen relevante artikler om #nårdansenstopper i: