The NELKEN line

this/connect

jeg.meg.her

NYHETER

Til høsten blir fokuset for CODA mer rettet mot dansekunstnerne og hva vi som festival kan bidra med for å stimulere dansekunsten:

Audition til et spennende improvisasjonsprosjekt med Kathrine Kirsebom for å lage duetter i nær relasjon til publikum.

- Sammen med Bærum Kulturhus og regionale kompetansesenter fra hele landet setter vi i gang KreativLab for utvikling og nettverksbygging. En del blir over fire dager for dansekunstnere, ledet av den britiske koreografen Fin Walker, og en dag for produsenter.

- Vi setter i gang Diverse Nordic Voices - Choreographic Initiative i samarbeid med Dansens Hus Stockholm og Iceland Dance Company.

- Gjennom Kulturrådet, og ordningen Kreativ Næring, er vi tildelt 500 000 for å styrke dansekunstnere og produsenter. 

- Til slutt - følg med på vårt program for å sette av våre Møteplasser denne høsten. Vi møtes første gang 8. oktober og i desember planlegger vi et hyggelig Gløggtreff.