CODA 2017 er over for denne gang!

Stor takk til dere alle som var med å gjøre årets festival til en suksess. Hjertelig takk til alle våre fantastiske gjester, samarbeidspartnere, frivillige, stab og vårt entusiastiske publikum.

CODA 2019 er allerede under planlegging og vi kommer til å ha noen mindre arrangementer i "mellomåret" 2018. 


CODA festivalen 2017


20 produksjoner
 

29 forestillinger
 

8 workshops


10 seminarer og artist talks


Impro


Clubbin'