The NELKEN line

this/connect

jeg.meg.her

NYHETER

Til høsten blir fokuset for CODA mer rettet mot dansekunstnerne og hva vi som festival kan bidra med for å stimulere dansekunsten:

Audition til et spennende improvisasjonsprosjekt med Kathrine Kirsebom for å lage duetter i nær relasjon til publikum.

- Sammen med Bærum Kulturhus og regionale kompetansesenter fra hele landet setter vi i gang et toårig prosjekt om kreativ utvikling og nettverksbygging for kunstnere. Det begynner med en spennende fem dagers workshop ledet av den britiske koreografen Fin Walker.

- Vi setter i gang et nordisk samarbeid for kompetanseheving av kunstnere som er rettet mot kropp og kroppsvariasjoner for 6 utvalgte dansekunstnere. Les mer og søk her.

- Vi søker etter deltakere til å være med i en bredt sammensatt innspillsgruppe, «CODA Voices», som det vil komme mer informasjon om.